Badanie szczelności przewodów (do 5000bar)

Techmak Sp. z o.o. posiada na swoim wyposażeniu stanowisko do hydrostatycznych badań ciśnieniowych szczelności przewodów (bez możliwości przeprowadzania testów niszczących). Na życzenie klienta możemy przeprowadzić badanie szczelności przewodów z różnymi przyłączami, o ciśnieniach roboczych od 120 do 4000 bar (Próba szczelności do 5000 bar). Medium testowym jest emulsja wodno-olejowa z dodatkiem substancji zabezpieczającej antykorozyjnie. Po wykonaniu testu wystawiane jest Świadectwo Próby Ciśnieniowej.