Polityka jakości

Pragniemy wytwarzać wyroby zgodnie z wymaganiami i oczekiwaniami naszego Klienta, stron zainteresowanych ciągle doskonalić metody wytwórcze, nie unikając wykorzystywania innowacyjnych pomysłów i minimalizując wpływ naszych działań na środowisko naturalne.

Będziemy doskonalić skuteczność wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z międzynarodową normą ISO 9001, aby podwyższać poziom naszego zorganizowania i dopasowywać go do zmieniającej się rzeczywistości.

Nasi pracownicy identyfikują się z Firmą, są świadomi realizacji przyjętych zobowiązań, kompetentni i kwalifikowani.

Kierownictwo przedsiębiorstwa zapewnia, że niniejsza Polityka Jakości jest znana, rozumiana i przestrzegana przez wszystkich pracowników.