KONTAKT

TECHMAK Sp. z o.o.
ul. Spółdzielcza 4a
64-100 Leszno
telefon: +48 65 529 62 21
telefon: +48 65 529 96 00
fax: +48 65 529 93 62
e-mail: techmak@techmak.com.pl
SERWIS 24H (Hose Doctor): +48 608 697 000
Zapytania techniczne:
zapytania@techmak.com.pl

Zamówienia:
j.skorupinska@techmak.com.pl

ODDZIAŁ

ZIELONA GÓRA

ul. Naftowa 3
65-705 Zielona Góra

telefon: +48 68 451 95 90
e-mail: zielonagora@techmak.com.pl

Zapytania techniczne:
zapytania@techmak.com.pl

ODDZIAŁ

LUBIN

uL. 1 maja 5
59-300 Lubin

telefon: +48 76 844 11 60
e-mail: techmak@techmak.com.pl

Zapytania techniczne:
zapytania@techmak.com.pl