Badanie szczelności przewodów (do 3000bar)

TECHMAK Sp. z o.o. posiada na swoim wyposażeniu stanowisko do hydrostatycznych badań ciśnieniowych szczelności przewodów (bez możliwości przeprowadzania testów niszczących). Na życzenie klienta możemy przeprowadzić badanie szczelności przewodów o rozmiarach od ¼” do 1” z różnymi przyłączami, o ciśnieniach roboczych od 120 do 2000 bar. Medium testowym jest emulsja wodno-olejowa z dodatkiem substancji zabezpieczającej antykorozyjnie. Po wykonaniu testu wystawiane jest Świadectwo Próby Ciśnieniowej.